Sågklingan

I Västerås ritar vi hyresrätter i det nya utvecklingsområdet Ängsgärdet åt Klangsågen Mark AB. Bostadskvarteret ämnas klassas miljöbyggnad silver och får en fasadgestaltning med vinkning åt det kringliggande industrilandskapet. Kvarteret innehåller 174 lägenheter om 1-5 …

Botanikern

Uppsala växer så det knakar. I ett tidigare sandigt tallskogsparti utmed Slottsskogen växer den nya stadsdelen Rosendal upp. Axeloth deltog med Genova Property Group år 2014 i en markanvisningstävling. Detta vinnande förslag flätar samman tydliga …

Täppan

På en smal fastighet i ett av Södermalms tidigare bryggarkvarter uppfördes år 1961 ett modernt bostadshus med ett stort antal kommersiella lokaler i bottenvåningen. År 2013 beslutade bostadsrättsföreningen att öka antalet bostäder genom att bygga …

Tegeludden 16

Området Tegeludden vid Gärdet har tidigare bestått av kontorshus, som på senare år omvandlats till en mer blandad miljö med övervägande bostäder. Fastigheten Tegeludden 16 ligger i gränsen mellan området och gamla Gärdets utpräglade funktionalistiska …

SEEBURGER

SEEBURGER, en global aktör inom business integration för automatiserad elektronisk kommunikation mellan företag, flyttade 2018 sitt svenska huvudkontor till en central placering på Norra Bantorget. Axeloth utformade det nya kontoret med 25 arbetsplatser samt konferens- …