Axeloth Arkitekter

Axeloth Arkitekter är ett kontor som arbetar med hållbar arkitektur och stadsutveckling. Vi arbetar nätverksbaserat och hanterar projekt i alla skeden och storlekar, från tidig idéskiss till färdig byggnad. Våra projekt har erhållit priser och publicerats som innovativa, gedigna föregångare i hållbarhetsfrågor och agenter för livsstilsändrande mönster.
 

Botanikern

Uppsala växer så det knakar. I ett tidigare sandigt tallskogsparti utmed Slottsskogen växer den nya stadsdelen Rosendal upp. Axeloth deltog med Genova Property Group år 2014 i en markanvisningstävling. Detta vinnande förslag flätar samman tydliga …

Täppan

På en smal fastighet i ett av Södermalms tidigare bryggarkvarter uppfördes år 1961 ett modernt bostadshus med ett stort antal kommersiella lokaler i bottenvåningen. År 2013 beslutade bostadsrättsföreningen att öka antalet bostäder genom att bygga …

Tegeludden 16

Området Tegeludden vid Gärdet har tidigare bestått av kontorshus, som på senare år omvandlats till en mer blandad miljö med övervägande bostäder. Fastigheten Tegeludden 16 ligger i gränsen mellan området och gamla Gärdets utpräglade funktionalistiska …

Horisonten

Pågående projekt i detaljplaneskede i Skarpnäck. Om- och påbyggnad av 3 st befintliga parkeringshus till totalt ca 200 bostäder samt en verksamhetslokal i bottenvåningen. Projektet ligger i en bebyggelse med höga kulturmiljövärden. Arbetet omfattar kulturmiljöutredning …

Valla torg

Pågående projekt åt Wallenstam i detaljplaneskede. Ett nytt torg och centrumfastighet vid tvärbanehållplatsen Valla torg planeras. Valla torg ligger strategiskt i en axel mellan Årsta centrum och den nya stadsdelen som skapas på Årstafältet. Fastigheten …

SEEBURGER

SEEBURGER, en global aktör inom business integration för automatiserad elektronisk kommunikation mellan företag, flyttade 2018 sitt svenska huvudkontor till en central placering på Norra Bantorget. Axeloth utformade det nya kontoret med 25 arbetsplatser samt konferens- …

Sågklingan

I Västerås ritar vi hyresrätter i det nya utvecklingsområdet Ängsgärdet åt Klangsågen Mark AB. Bostadskvarteret ämnas klassas miljöbyggnad silver och får en fasadgestaltning med vinkning åt det kringliggande industrilandskapet. Kvarteret innehåller 174 lägenheter om 1-5 …