Axeloth Arkitekter är ett kontor som arbetar med hållbar arkitektur och stadsutveckling. Vi arbetar nätverksbaserat och hanterar projekt i alla skeden och storlekar, från tidig idéskiss till färdig byggnad. Våra projekt har erhållit priser och publicerats som innovativa, gedigna föregångare i hållbarhetsfrågor och agenter för livsstilsändrande mönster.
 

Täppan

På en smal fastighet i ett av Södermalms tidigare bryggarkvarter uppfördes år 1961 ett modernt bostadshus med ett stort antal kommersiella lokaler i bottenvåningen. År 2013 beslutade bostadsrättsföreningen att öka antalet bostäder genom att bygga på två våningar. Axeloth ritade och ledde projektet i allt från detaljplan, bygglov, försäljning till byggnation och inflyttning.

En tidigare vindsbyggnad och fyra höga fläktrum revs och gav plats till 14 lägenheter med milsvid utsikt och en gemensam prunkande takträdgård med bastu, utekök, orangeri och odlingsbänkar. Inflyttat 2017.

 

Foto: Mikael Olsson