Axeloth Arkitekter är ett kontor som arbetar med hållbar arkitektur och stadsutveckling. Vi arbetar nätverksbaserat och hanterar projekt i alla skeden och storlekar, från tidig idéskiss till färdig byggnad. Våra projekt har erhållit priser och publicerats som innovativa, gedigna föregångare i hållbarhetsfrågor och agenter för livsstilsändrande mönster.
 
Horisonten

Horisonten

Pågående projekt i detaljplaneskede i Skarpnäck. Om- och påbyggnad av 3 st befintliga parkeringshus till totalt ca 200 bostäder samt en verksamhetslokal i bottenvåningen. Projektet ligger i en bebyggelse med höga kulturmiljövärden. Arbetet omfattar kulturmiljöutredning och konsekvensanalys av förändringen samt håller miljöprofil genom bla förbättrad dagvattenfördröjning och solceller på taken. Projektet implementerar 200 bostäder i befintlig stadsmiljö med redan utbyggd infrastruktur. Läget är kollektivtrafiknära och projektet levandegör de mer monotona pusselbitarna i stadsbilden, som tidigare utgjorts av renodlade parkeringshus, och konverterar dem till mer innehållsrika boendemiljöer.