Axeloth Arkitekter är ett kontor som arbetar med hållbar arkitektur och stadsutveckling. Vi arbetar nätverksbaserat och hanterar projekt i alla skeden och storlekar, från tidig idéskiss till färdig byggnad. Våra projekt har erhållit priser och publicerats som innovativa, gedigna föregångare i hållbarhetsfrågor och agenter för livsstilsändrande mönster.
 
Tegeludden 16

Tegeludden 16

Området Tegeludden vid Gärdet har tidigare bestått av kontorshus, som på senare år omvandlats till en mer blandad miljö med övervägande bostäder. Fastigheten Tegeludden 16 ligger i gränsen mellan området och gamla Gärdets utpräglade funktionalistiska bostadskvarter. Det uttjänta kontorshuset revs ner till mark och gav plats åt 114 moderna lägenheter. Det fristående husets läge intill den traditionella Gärdesfunkisen inspirerade Axeloth arkitekter till att använda uppdaterade funktionalistiska motiv, med fönster över hörn, ömsom indragna eller utskjutande balkonger, ljusa välkomnande entréer och burspråk som skapar rum-i rum-känsla. Fastigheten har ett varierat utbud av lägenhetstyper och bidrar med privata uteplatser och två nya lokaler mot Östhammarsgatan till att göra en tidigare lite slumrande gatumiljö mer befolkad. Axeloth har utformat projektet åt Aros bostad. Inflyttat 2019.

 

Foton: Mikael Olsson