Botanikern

Uppsala växer så det knakar. I ett tidigare sandigt tallskogsparti utmed Slottsskogen växer den nya stadsdelen Rosendal upp. Axeloth deltog med Genova Property Group år 2014 i en markanvisningstävling. Detta vinnande förslag flätar samman tydliga hållbarhetsfrågor med bostadsarkitekturen, till exempel genom att noggrant planera för visuellt framskjutna gröna inslag, platser för social samvaro och genomtänkt biodiversitet i gestaltningen. Kvarteret byggs med stomme och fasader av trä, där husets form blir som snidad ur ett träblock. Vertikala gröna ”fönster” får fylla ut fält i fasaden och på taket finns ett biotoplandskap och en gemensam takterrass. I markplan ligger verksamhetslokaler mot de större huvudgatorna. Kvarteret innehåller 122 lägenheter i olika storlekar. Inflyttat 2019.

Foto: Mikael Olsson

Foton: Mikael Olsson