Axeloth Arkitekter är ett kontor som arbetar med hållbar arkitektur och stadsutveckling. Vi arbetar nätverksbaserat och hanterar projekt i alla skeden och storlekar, från tidig idéskiss till färdig byggnad. Våra projekt har erhållit priser och publicerats som innovativa, gedigna föregångare i hållbarhetsfrågor och agenter för livsstilsändrande mönster.
 

SEEBURGER

SEEBURGER, en global aktör inom business integration för automatiserad elektronisk kommunikation mellan företag, flyttade 2018 sitt svenska huvudkontor till en central placering på Norra Bantorget. Axeloth utformade det nya kontoret med 25 arbetsplatser samt konferens- och utbildningslokaler. Verksamheten är mer utåtriktad än tidigare och kundytorna har därför fått en extra omsorg. Önskemålet var att ge detta svenska huvudkontor en skandinavisk framtoning i möbel-, material- och kulörval. Huvudsakligen svenska och danska formgivare och möbler inordnades i en sober kulörskala. Inflyttat 2018.