Sågklingan

I Västerås ritar vi hyresrätter i det nya utvecklingsområdet Ängsgärdet åt Klangsågen Mark AB. Bostadskvarteret ämnas klassas miljöbyggnad silver och får en fasadgestaltning med vinkning åt det kringliggande industrilandskapet. Kvarteret innehåller 174 lägenheter om 1-5 rok, 4 lokaler samt ett vård- och omsorgsboende om ca 90 vårdplatser. Bygglov för bostäderna söker vi våren 2020.

Axeloth Sågklingan Pilgatan