Axeloth Arkitekter är ett kontor som arbetar med hållbar arkitektur och stadsutveckling. Vi arbetar nätverksbaserat och hanterar projekt i alla skeden och storlekar, från tidig idéskiss till färdig byggnad. Våra projekt har erhållit priser och publicerats som innovativa, gedigna föregångare i hållbarhetsfrågor och agenter för livsstilsändrande mönster.
 
Sågklingan

Sågklingan

I Västerås ritar vi hyresrätter i det nya utvecklingsområdet Ängsgärdet åt Klangsågen Mark AB. Bostadskvarteret ämnas klassas miljöbyggnad silver och får en fasadgestaltning med vinkning åt det kringliggande industrilandskapet. Kvarteret innehåller 174 lägenheter om 1-5 rok, 4 lokaler samt ett vård- och omsorgsboende om ca 80 vårdplatser. Bostäderna började byggas 2021 och bygglov erhölls för vård- och omsorgsboendet 2021.

Axeloth Sågklingan Pilgatan