Axeloth Arkitekter är ett kontor som arbetar med hållbar arkitektur och stadsutveckling. Vi arbetar nätverksbaserat och hanterar projekt i alla skeden och storlekar, från tidig idéskiss till färdig byggnad. Våra projekt har erhållit priser och publicerats som innovativa, gedigna föregångare i hållbarhetsfrågor och agenter för livsstilsändrande mönster.
 

Om kontoret

Axeloth arkitekter är ett kontor med bas i Stockholm. Kontoret startade 2014 och leds av arkitekter Maria Axelsson och Andreas Lönnroth. Sedan starten har kontoret haft stort genomslag för sitt genomsyrande processtänkande. Axeloth är vana att leda projekt från första idé till färdigställt resultat där arbetet omfattar alla processer däremellan.

Verksamheten har haft som huvudfokus att delta i bostadsutvecklings- och samhällsbyggnadsprojekt. Verksamheten hanterar även kontorsprojekt, hyresgästanpassningar och inredningsuppdrag.

Stort fokus ligger på hållbarhetsfrågor där vi har en förkärlek för att arbeta med frågor rörande biodiversitet och kretsloppstänkande. Detta har vi bl a fått praktisera i vunna markanvisningstävlingar i nya stadsutvecklingsområden med högt miljö- och hållbarhetsfokus, tex projektet Botanikern i Rosendal i Uppsala eller Västra Roslags-Näsby i Täby. Andra genomförda uppdrag är på- och ombyggnad av Brf. Täppan där Axeloth agerade generalkonsult direkt åt bostadsrättsföreningen.

En del av vår verksamhet agerar utforskande och vi bistår gärna kommuner och företag i att leda workshops relaterade till hållbar utveckling, innovation och nytänkande. Med en bakgrund av undervisning på utbildningarna på Kungliga konsthögskolan och KTH, samt lång erfarenhet av stadsutvecklingsprojekt, står det oss nära att koppla samman akademi och praktik, innovation och traditionell kunskap.

Se och hör mer om våra tankar om bostadsarkitektur återgivet i den fina programserien Hemma hos arkitekten.

Kolla också in den fina filmen om projektet Botanikern. Filmen om Botanikern i Uppsala, är producerad av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt Trä och Skogsindustrierna, som del av utställningen Woodlife Sweden