Axeloth Arkitekter är ett kontor som arbetar med hållbar arkitektur och stadsutveckling. Vi arbetar nätverksbaserat och hanterar projekt i alla skeden och storlekar, från tidig idéskiss till färdig byggnad. Våra projekt har erhållit priser och publicerats som innovativa, gedigna föregångare i hållbarhetsfrågor och agenter för livsstilsändrande mönster.
 
Valla torg

Valla torg

Pågående projekt åt Wallenstam i detaljplaneskede. Ett nytt torg och centrumfastighet vid tvärbanehållplatsen Valla torg planeras. Valla torg ligger strategiskt i en axel mellan Årsta centrum och den nya stadsdelen som skapas på Årstafältet. Fastigheten kommer att innehålla ca 100 lgh samt verksamhetslokaler mot det nya torget. Stor hänsyn tas till kulturvärden i byggnadsmiljön, dag- och skyfallshantering samt bevarande av befintliga biotoper i trädalléer.